Διεθνής Παρουσία.

Η Εταιρεία «NIKOS EXPORT» ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΤΖΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. συμμετέχει ανελλιπώς από το 1979 στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών (DETROP), η οποία και αποτελεί την μοναδική ελληνική Έκθεση που αντιπροσωπεύει τον δυναμισμό και την εξωστρέφεια της ποιοτικής εγχώριας παραγωγής τροφίμων. Επιλεκτικά παραθέτουμε ορισμένες συμμετοχές από τη ΔΕΤΡΟΠ αλλά και από ανάλογες Εκθέσεις στο Εξωτερικό.

1979 ΔΕΤΡΟΠ

Detrop 1979

2007 ΔΕΤΡΟΠ

Detrop 2007

2011 ΔΕΤΡΟΠ

Detrop 2011

2013 ΔΕΤΡΟΠ

Detrop 2013

2015 ΔΕΤΡΟΠ

Detrop 2015

2015 ΔΕΤΡΟΠ

Detrop 2015

2015 Anuga Κολωνία

2016 Sial Παρίσι

2017 Anuga Κολωνία

Detrop 2013

2019 Anuga Κολωνία

2015 ANUGA Κολωνία - Γερμανία

ANUGA 2015
ANUGA 2015
ANUGA 2015

2016 SIAL Παρίσι - Γαλλία

SIAL 2016
SIAL 2016
SIAL 2016
SIAL 2016

2017 ANUGA Κολωνία - Γερμανία

ANUGA 2017
ANUGA 2017
ANUGA 2017
ANUGA 2017
ANUGA 2017

2019 ANUGA Κολωνία - Γερμανία

ANUGA 2019
ANUGA 2019
ANUGA 2019
ANUGA 2019